Specjalność zakładu

- Przewierty sterowane w średnicach od Ø 100 do Ø 2400
- Sieci zewnętrzne:
   kanalizacje, wodociągi, gazociągi i teletechnika

- Usługi transportowe
W pierwszych latach naszej działalności większość robót wykonywaliśmy samodzielnie jako generalny wykonawca danej inwestycji, na zlecenie jednostek budżetowych jak:

DODP Kraków - obecnie GDDKiA oddz. Kraków
MZD Kraków - obecnie ZDiK Kraków
Urząd Gminy Zabierzów

Zdobywając nowe doświadczenia sukcesywnie rozwijaliśmy firmę by móc zmierzyć się z coraz trudniejszymi i złożonymi zadaniami w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i teletechnicznych, wykonywania przewiertów i usług transportowych przy wykorzystaniu własnej , stale rozwijanej bazy sprzętowej i wykwalifikowanej załodze.


 • Rok 2012 r jako podwykonawca MAX BOGL Polska Sp.z.o.o. w ramach Budowy Płyty do Odladzania oraz drogi pożarowej na lotnisku im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu wykonaliśmy budowę kanalizacji deszczowej = 550m ,sieci wodociągowej P.Poż PE Ø 90 i Ø 280 = 3050m, oraz przewierty pod pasem startowym i drogami kołowania Rurami HOBAS w technologi przewiertu sterowanego teleoptycznie o łącznej długośći 540mb .

 • Rok 2012 r jako podwykonawca STRABAG Sp.z.o.o. w ramach przebudowy drogi woj. nr. 794 od Trojanowic do Przybysławic wykonaliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w tym 550m Rurami HOBAS w technologi przewiertu sterowanego teleoptycznie .

 • Rok 2011 r jako podwykonawca GOLDBECK Sp.z.o.o. wykonaliśmy budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej, P.POŻ, w ramach budowy Centrum Logistycznego GOODMAN AIRPORT LOGISTICS CENTRE w Modlniczce HALA WH6 SCHENKER .

 • Rok 2010/2011 r jako podwykonawca P.R.I RADKO Sp.z o.o. w ramach Przebudowy Ronda Ofiar Katynia w Krakowie wykonaliśmy przebudowę kolidującego gazociągu oraz budowę kanalizacji deszczowej.

 • Rok 2010 do 2011 r jako podwykonawca MOTA ENGIL S.A. w ramach budowy Wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Krzeszowice w ciągu drogi krajowej 79 wykonaliśmy przebudowę: wodociągu, gazociągu, teletechniki oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przewiertów pod torami kolejowymi.

 • ROK 2009 do 2010 r jako podwykonawca WARBUD S.A w ramach Rozbudowy Samolotowej Płyty postojowej Lotniska Kraków- Balice wykonaliśmy kanalizacje deszczową w raz z budową urządzeń oczyszczających

 • Rok 2009 r jako podwykonawca POLDiM S.A. Tarnów w ramach modernizacji "ZAKOPIANKI" na odcinku Kraków-Libertów zrealizowaliśmy przebudowę sieci teletechnicznej kolidującej z projektowaną drogą

 • Rok 2007/2009 jako podwykonawca POLDiM S.A. Tarnów w ramach modernizacji "ZAKOPIANKI" na odcinku Kraków- Myślenice wykonaliśmy odwodnienie osuwisk, oraz korpusu drogowego w tym kanalizację deszczową z urządzeniami oczyszczającymi wody spływające z drogi.

 • Rok 2006/2009 jako podwykonawca konsorcjum NCC-Poldim realizowaliśmy budowę nowego odcinka "ZAKOPIANKI" - Obwodnicę Lubnia gdzie na długości 6 km wykonaliśmy kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi oraz przebudowę sieci wodociągowych, gazowych i teletechnicznych kolidujących z budowaną drogą.


 • Lata 2003-2007 to ścisła współpraca z Firmą MOTA ENGIL S.A. przy modernizacji inwestycji drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, gdzie jako podwykonawca MOTA ENGIL Polska S.A. zrealizowaliśmy przebudowę uzbrojenia terenu oraz budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających dla następujących odcinków dróg:

 • Rok 2005 do 2007 Przebudowa drogi Krajowej nr S7 Myślenice-Pcim na odcinku 12 km - przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowa ponad 30 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 21 kompletów urządzeń oczyszczających mających na celu ochronę wód rzeki Raby.

 • Rok 2004 - Rozbudowa Samolotowej Płyty postojowej Lotniska w Balicach - rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacja opadowa oraz urządzenia oczyszczające wody z płyty postojowej lotniska.

 • Rok 2003/2004 - Modernizacja drogi nr 94 w Olkuszu wraz z przebudową sieci wodociągowych gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przewiertami
  Ø 800 do Ø 1200 pod drogę i torami kolejowymi.

 • Rok 2003/2004 - Budowa Autostradowego Węzła Radzikowskiego - kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi.


 • Dużą część naszej produkcji szczególnie przy realizacji robót drogowych wykonujemy jako podwykonawca branżowy uzbrojenia podziemnego. Miło nam było współpracować przy realizacji dużych inwestycji drogowych na terenie miasta Krakowa, które przez kolejne 3 lata zostały nagrodzone mianem "Budowa Roku":

 • w 2002r. wspólnie z KPRD - tytuł "Budowy Roku" otrzymała Trasa Centralna w Krakowie, gdzie wykonywaliśmy przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej.

 • w 2001r. "Budową Roku" została zrealizowana wspólnie z PBI "ENERGOPOL" Kraków budowa Skrzyżowania al. Jana Pawła II - Stelli Sawickiego, gdzie przebudowaliśmy sieci teletechniczne TP SA, Netia i Autocom.

 • w 2000r. "Budową Roku" został "Park Wodny" w Krakowie, gdzie wykonaliśmy zewnętrzną sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację opadową.


 • W terenie razem z Firmą SKANSKA oddz. RPRD Rzeszów uczestniczyliśmy przy budowie drogi nr 94 Chabówka-Rdzawka, gdzie wykonaliśmy 6 kpl. separatorów oraz 5,2km kanalizacji opadowej. Drogę tą otwierał do ruchu Premier Rządu Rzeczypospolitej.

 • Przy przebudowie drogi Radom-Barwinek w rejonie modernizowanego Przejścia Granicznego w Barwinku wykonaliśmy odwodnienie jezdni i 4 separatory.

 • Obwodnicę Tarnowa oraz drogę A-4 w Dębie realizowaliśmy razem z PBDiM Tarnów wykonyjąc roboty wodociągowe, kanalizacyjne i przebudowę gazociągów.

 • Obwodnicę Krakowa - Węzeł Zakopiańska wykonaliśmy wspólnie z DROMEX Cieszyn wykonując przebudowę i budowę uzbrojenia terenu w tym odwodnienie korpusu drogowego.

 • Każda ze zrealizowanych inwestycji to dla nas zdobyte nowe doświadczenie. Zwiększające się wymagania inwestorów pragniemy zaspokoić lepszą organizacją pracy i ciągle doskonaloną jakością świadczonych usług w naszej branży. Dotychczasowa dobra współpraca z różnymi firmami przy realizacji tak trudnych zadań to wynik przyjętej w naszej firmie zasady, że każdą pracę należy wykonać raz, ale za to dobrze.
















  historia firmy | baza techniczna | wodociągi | kanalizacje
  teletechnika | przewierty | gazociągi | referencje | kontrahenci | kontakt