Specjalność zakładu

- Przewierty sterowane w średnicach od Ø 100 do Ø 2400
- Sieci zewnętrzne:
   kanalizacje, wodociągi, gazociągi i teletechnika

- Usługi transportowe
Majerczak - referencje RADKO Sp. z o.o

Rozbudowa skrzyzowania ulic: Radzikowskiego-Conrada-Armii Krajowej-Jasnogórskiej w Krakowie
- Budowa kanalizacji deszczowej GRP/PP
- Przebudowa sieci gazowych
- Budowa przepompowni z rurociągiem Tłocznym PE
Majerczak - referencje MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE SA

Budowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Krzeszowice w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 79
- Budowa kanalizacji deszczowej PP
- Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami
- Przebudowa sieci gazowych
- Przebudowa sieci teletechnicznych
Majerczak - referencje WARBUD SA

Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w raz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice
- Odwodnienie Lotniska, Budowa kanalizacji deszczowej PE/PP
Majerczak - referencje MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE SA

Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr.7 w miejscowości Mogilany w raz z budową obiektu mostowego
- Budowa Drenażu francuskiego do 5m gł
Majerczak - referencje Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego CHMIELEWSKI

Budowa kanalizacji DN 1000 w ul. Młynarskiej w m. Kędzierzyn-Koźle metodą mikrotunelingu rurami przeciskowymi żelbetowymi produkcji HABA Beton o średnicy DN 1000/Dz 1280 mm wraz z komorami startowymi i odbiorczymi
Majerczak - referencje P.U.E ELTEX S.C

Przewiert sterowany teleoptycznie rurą stalową fi 600 = 110mb pod parkingiem na terenie Lotniska Balice
Majerczak - referencje PIP INSBUD sp. z o.o.

Przewiert sterowany teleoptycznie rurą stalową fi 500 = 64mb pod Al 29 Listopada w Krakowie
Majerczak - referencje Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego , Inżynieri i Ochrony Środowiska W.Wojciech Kasprzyk.

Kanalizacja sanitarna metodą przewiertu rurą kamionkową DN 300/408 o długości 133 m
Majerczak - referencje MBI- Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z.o.o

Przebudowa drogi krajowej nr 7 Kraków - Chyżne na odcinku Kraków - Myślenice:
- Budowa kanalizacji deszczowej PE/PP/PVC o dł. 5097
- Budowa urządzeń oczyszczających
Majerczak - referencje MBI- Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z.o.o

Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa - Rabka:
- Budowa kanalizacji deszczowej PE/PP
- Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami
- Przebudowa sieci gazowych
- Przebudowa sieci teletechnicznych
Majerczak - referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

Przewiert sterowany rurą stalową fi 500 = 82mb pod torami PKP w rejonie ul Kużnicy Kołštajowskj , wraz z montażem rur preizolowanych.
Majerczak - referencje MBI- Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z.o.o

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 Kraków - Chyżne na drogę ekspersową S-7 na odcinku Myślenice - Pcim:
- Budowa kanalizacji deszczowej PE/PP
- Budowa urządzeń oczyszczających
- Budowa stacji limnigraficznej na rzece Rabka
- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej
- Przebudowa sieci gazowej
Majerczak - referencje Konsorcjum NCC AB - Poldim S.A

Budowa Obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa - Rabka:
- Budowa kanalizacji deszczowej PE/PP
- Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami
- Przebudowa sieci gazowych
Majerczak - referencje Konsorcjum NCC AB - Poldim S.A

Przebudowa sieci teletechnicznej
Majerczak - referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

Przewiert sterowany fi 500 = 64mb pod torami PKP dla sieci C.o. przy ul Brzoskwiniowej w Krakowie
Majerczak - referencje MOTA ENGIL Polska S.A.
Majerczak - referencje Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Majerczak - referencje MOTA ENGIL Polska S.A.
Majerczak - referencje Krakowskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.
Majerczak - referencje SKANSKA S.A. Oddział RPRD
Majerczak - referencje Warszawskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.
Majerczak - referencje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów S.A. w Tarnowie
Majerczak - referencje Rzeszowskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.
Majerczak - referencje Krakowskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.
Majerczak - referencje Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Krakowie
Majerczak - referencje Zakład Inżynieryjno-Budowlany "HAS-BUD"
Majerczak - referencje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-BUD
Majerczak - referencje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Niepołomicach
Majerczak - referencje Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
Majerczak - referencje Zakład Robót Instalacyjno-Montażowych
Henryk Warzecha
Majerczak - referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. w Krakowie
   
historia firmy | baza techniczna | wodociągi | kanalizacje
teletechnika | przewierty | gazociągi | referencje | kontrahenci | kontakt