Specjalność zakładu

- Przewierty sterowane w średnicach od Ø 100 do Ø 2400
- Sieci zewnętrzne:
   kanalizacje, wodociągi, gazociągi i teletechnika

- Usługi transportowe
Firma również od 1991 roku realizuje duże inwestycje teletechniczne, związane z modernizacją układów drogowych.

Przebudowa Sieci teletechnicznej W Krzeszowicach droga nr 79
 • Kanalizacja 2-3 otworowa = 1,2km/otw
 • Linia napowietrzna = 81,6km/par
 • Kable miedziane 313 km/par
 • Przebudowa światłowodu XOTKtd 48J= 1072mb
Budowa obwodnicy miejscowości Lubień
 • przebudowa sieci teletechnicznej napowietrznej 1200m
 • przebudowa i budowa kanalizacji kablowej 690mb
 • przebudowa kabli światłowodowych:
  • XOTKtdD24J 770m
  • XOTKtdD6J 680m
Ulice Kapelanka, Kobierzyńska
 • kanalizacja 9km/otw.
 • kable miejskie 300km/par.
 • kable światłowodowe 900mb.
Ulica Zakopiańska
Przebudowa sieci teletechnicznej:
 • kanalizacja teletechniczna - 6km/otw.
 • kable TKD - 840mb.
 • kable miejskie - 400km/par.
 • kable światłowodowe - 2500mb.
Ulica Lublańska
Przebudowa sieci teletechnicznej:
 • kanalizacja teletech - 8,7km/otw.
 • kable TKD - 800mb.
 • kable miejskie - 2600km/par.
 • kable światłowodowe - 540mb.
Ulica Wielicka
Przebudowa sieci teletechnicznej:
 • kable TKD - 2450mb.
 • kable miejskie - 590km/par.
 • kable światłowodowe - 2340mb.
Ulica Radzikowskiego
Przebudowa sieci teletechnicznej i budowa nowej kanalizacji teletechnicznej od miejscowości Zabierzów do ronda Ofiar Katynia:
 • kanalizacja - 36,5km/otw.
 • kable TKD - 5000mb.
 • kable miejskie - 1088km/par.
 • kable światłowodowe - 1000mb.
Węzeł Opatkowicki
Przebudowa sieci teletechnicznej:
 • kanalizacja - 3,7km/otw.
 • kable TKD - 4500mb.
 • kable miejskie - 80km/par.

Zdecydowana większość zrealizowanych robót była wykonywana w trudnych warunkach organizacyjnych z uwagi na krótkie terminy realizacji, niezbędne przy remontach dróg na terenie miasta Krakowa. Dobra organizacja właściwy sprzęt i doświadczenie załogi, gwarantuje terminową i solidną realizację zadań remontowych sieci teletechnicznych.
historia firmy | baza techniczna | wodociągi | kanalizacje
teletechnika | przewierty | gazociągi | referencje | kontrahenci | kontakt