Specjalność zakładu

- Przewierty sterowane w średnicach od Ø 100 do Ø 2400
- Sieci zewnętrzne:
   kanalizacje, wodociągi, gazociągi i teletechnika

- Usługi transportowe
Firma nasza powstała 1 września 1989 roku jako prywatny Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Radwanowicach na terenie gminy Zabierzów. Od 1991 roku zakład przyjął nazwę Firma Budowlana "Majerczak". Działa on nieprzerwanie realizując roboty związane z uzbrojeniem terenu, w tym modernizacje i budowy nowych sieci: wodociągowych, gazowych kanalizacyjnych oraz od 1991 roku sieci teletechnicznych wykonując dla tych mediów wszystkie przewierty.

Realizowane na terenie Krakowa i okolic duże inwestycje drogowe, oraz stale powiększająca się ilość jednostek sprzętowo-transportowych, doprowadziła w 1995 roku do zakupu i przystosowania na potrzeby stałego zaplecza technicznego, zabudowanej działki w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik 16. Sukcesywnie modernizowana baza techniczno-biurowa, to w pełni uzbrojona z dobrym dojazdem dla ciężkiego sprzętu, nieruchomość o powierzchni 1,15 ha.

Mając na względzie zasadę, że praca jest dla Człowieka przygotowano pomieszczenia socjalne dla załogi, biura oraz warsztaty i magazyny, które zajmują powierzchnię 1000 m². Prowadzony od początku w naszej firmie przyjazny dla pracownika system pracy i płacy ograniczył zdecydowanie rotacje w zatrudnieniu. Stabilizacja załogi procentuje rosnącym doświadczeniem oraz coraz lepszymi wynikami w pracy.

Aby lepiej sprostać wymaganiom rynku inwestycyjnego i Naszym klientom, dbamy o systematyczną odbudowę parku maszynowego. Co roku staramy się pozyskać dla firmy nowe jednostki sprzętowo-transportowe. Sprawny i nowoczesny sprzęt i transport, niezbędny do realizacji robót wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i teletechnicznych to warunek dobrego i terminowego wykonania zadania konieczny dla osiągnięcia zadowolenia naszego Klienta co prowadzi do końcowego sukcesu naszej firmy.

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług firma wdrożyła w 2002 roku System Zarządzania Jakością wg normy EN-ISO 9001:2000, otrzymując 9 stycznia 2003 roku certyfikat TUV CERT wydany przez RW TUV Essen z numerem QA : 04100 21932.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi realizujemy poprzez udział pracowników w kursach specjalistycznych dla uzyskania dodatkowych uprawnień oraz udziałem w szkoleniach i konferencjach. W lutym 2007 czynnie uczestniczyliśmy w konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SITKOM Oddział Kraków gdzie przedstawiciele naszej firmy wygłosili przygotowany referat na temat: Sposoby stabilizacji osuwiska metodą przewiertów drenażowych na przykładzie Drogi Krajowej Chabówka-Rdzawka (opublikowane w Zeszytach naukowych SITK o/Kraków nr 133 ).

W uznaniu wysokich kwalifikacji oraz doświadczeń, Właściciel naszej firmy został powołany w skład Komitetu Technicznego w Biurze Certyfikacji Wyrobów przy Instytucie Odlewnictwa AGH w Krakowie, którego zadaniem jest ocena wyrobów z żeliwa wodno-kanalizacyjnego przed przyznaniem Certyfikatu.

Za dotychczasową aktywność gospodarczą, naukową, kulturalną, oraz udzielaną pomoc potrzebującym Kapituła Wawelskiego Spiżowego Dzwonu oraz Redakcja Magazynu "PRESTIŻ" nagrodziła, w 2004 roku, właściciela firmy - Krzysztofa Majerczak nadając godność Kawalera Bractwa Wawelskiego Dzwonu Spiżowego.
historia firmy | baza techniczna | wodociągi | kanalizacje
teletechnika | przewierty | gazociągi | referencje | kontrahenci | kontakt